Tietosuojaseloste ja evästeet

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joilla sivustojen käyttäjäkokemusta voidaan parantaa. Lain mukaan evästeitä saa tallentaa käyttäjän laitteelle, mikäli se on toiminnan kannalta välttämätöntä. Muille evästeille tarvitaan käyttäjän suostumus. Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä sivustomme annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla ilmoitetulla tavalla.

Tämä sivusto käyttää seuraavia evästeitä:

analyysievästeet (Google Analytics)

 

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

IBShoito.com tietosuoja- ja rekisteriseloste päivitetty 10.10.2022

Tietosuojalaki (1050/2018) 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

 

Rekisterinpitäjä

Arja Auerkari

1724 NN Oudkarspel, Alankomaat

 

Rekisterin yhteyshenkilö

Arja Auerkari, 1724 NN Oudkarspel, Alankomaat, info(at)ibshoito.com

 

Rekisterin nimi

IBShoito.com:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

 

Rekisteriin liittyvä sivusto

http://ibshoito.com

 

Rekisterin tarkoitus

IBShoito.com lähettää uutiskirjeitä, ilmaisia sähköisiä tuotteita ja niihin liittyvää markkinointiviestintää.  

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

IBShoito.com, asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, palvelujen tarjoaminen ja tuottaminen, yhteydenottojen mahdollistaminen ja markkinointitarkoitus. Rekisterin tietoja voidaan käyttää asiakassuhteiden analysointiin ja raportointiin. Näitä tietoja käytetään asiakaspalvelun, toiminnan ja sivuston kehittämiseen sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 

Rekisteröidystä kerättävät tiedot:

Nimi

Sähköpostiosoite

Palveluita tai tuotteita ostavista asiakkaista voidaan kerätä myös seuraavat tiedot:

Osoite

Puhelinnumero

Laskutus- ja maksutiedot

Tilaustiedot

Yhteydenotot

Peruutustiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

IBShoito.com sivuston käyttäjästä rekisteröidään ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yritykselle, joka hoitaa ibshoito.com sivuston markkinointiviestintää. Tietojen luovutus ei oikeuta ulkopuolista yritystä käyttämään tietoja toimeksiantoa laajempaan tehtävään. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- eikä markkinointitarkoituksissa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien puitteissa.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

MailerLite sähköpostimarkkinointiohjelma. Lue lisää MailerLiten tietojenkäsittelystä: https://www.mailerlite.com/legal/data-processing-agreement

 

Rekisterin suojaus

Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään, joka on salasanasuojattu. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin tietoihin pääsee vain rekisterinpitäjä. Rekisterin tiedot ovat lukitussa ja vartioidussa tilassa. Asiaankuulumattomilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin.

 

Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään IBShoito.com:n asiakasrekisterissä, kunnes voidaan katsoa IBShoito.com:n ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen päättyneen. Viimeinen asiakaskontakti ja viimeinen sähköpostilistalle lähetetty avattu viesti määrittää asiakassuhteen päättymisen.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Suomen lain mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, käsitellä, poistaa, korjata ja muokata hänestä henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastus- ja oikaisupyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee IBShoito.com asiakasrekisterin rekisteritietoja. Tarkastus- ja oikaisupyynnössä tulee yksilöidä korjattavat tiedot ja ilmoitettava korjatut tiedot.

 

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa kieltää häntä koskevien henkilötietojen käsittely. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Sähköpostilistalle rekisteröitynyt henkilö voi poistua sähköpostilistalta markkinointikirjeen lopussa esitetyn poistumislinkin kautta.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän on tyytymätön henkilötietojensa käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fi