Suolisto

Maitohappobakteeri IBS:n hoitoon

Maitohappobakteeri IBS hoitoon

Maitohappobakteeri on yksi keino ärtyvän vatsan hoitoon. Mutta millaisiin vatsavaivoihin maitohappobakteereista on hyötyä? Millainen maitohappobakteerivalmiste on tehokkain?

 

Kuka hyötyy maitohappobakteereista?

Onko maitohappobakteereista sinulle hyötyä, riippuu osittain siitä, mikä on aiheuttanut IBS:n. Ärtyvän suolen oireyhtymä voi kehittyä eri tekijöiden pohjalta. Toistaiseksi tiedetään, että psyykkiset tekijät ja haitalliset mikrobit voivat laukaista IBS:n. Suolistoinfektion jälkeen puhjenneelle IBS:lle on jopa oma terminsä ”infektion jälkeinen IBS”, engl. ” post-infectious IBS”.

IBS-oireet alkavat noin 10 % tapauksista pian suolistotulehduksen jälkeen. Siitä ei ole tietoa, kuinka moni sairastuu myöhemmin elämänsä aikana IBS:ään sairastettuaan suolistoinfektion tai saatuaan haitallisen mikrobin esim. lapsuudessa tai nuoruudessa.

Jonkin arvion mukaan ärtyvän suolen oireyhtymään liittyy 33 % tapauksista ahdistuneisuutta ja 13 % masennusta. Suoliston ja aivojen välillä tiedetään olevan yhteys. Kuitenkin tutkimuksissa ollaan havaittu, että terveiden ihmisten ja masentuneiden tai ahdistuneiden IBS- potilaiden suoliston mikrobiomin välillä ei ollut merkittävää eroa.

Terveiden ihmisten ja suolistoinfektion jälkeen IBS:ään sairastuneiden suoliston mikrobiomit olivat merkittävästi erilaiset. Kaikkien suolistoinfektion sairastaneiden mikrobiomit olivat samankaltaiset. Näiden tutkimusten pohjalta näyttäisi siltä, että maitohappobakteereista voisi olla hyötyä niille, jotka ovat sairastaneet suolistoinfektion.

Terveen ja IBS-vatsan mikrobiomi
Kuvio: Microbial signatures in post-infectious irritable bowel syndrome – toward patient stratification for improved diagnostics and treatment”, kirjoittajat Jalanka et al., sivu 4.

Yllä olevalla kuviolla yritetään selkiyttää sitä, että IBS-oireita voi olla siitä huolimatta, että suoliston mikrobiomi vastaa normaalia. Turkoosilla kuvataan terveen henkilön mikrobiomia ja punainen vastaa IBS-potilaan mikrobiomia.

Kuviosta nähdään, että vaikka masentuneen tai ahdistuneen henkilön mikrobiomi vastaa terveen mikrobiomia, niin hänellä on silti IBS-oireita. Toisaalta henkilön mikrobiomi voi olla samankaltainen IBS-potilaan kanssa, mutta hänellä ei kuitenkaan ole IBS-oireita. Tällaisella henkilöllä on muita tekijöitä, jotka kompensoivat mikrobiomin puutteita.

 

Mikä maitohappobakteeri on paras IBS:n hoidossa?

Yksittäinen maitohappobakteeri ei ole kovin tehokas ärtyvän suolen oireyhtymän hoidossa. Parhaan tehon saa maitohappobakteerien yhdistelmillä. Vuonna 2017 olin kuuntelemassa tutkija Karen Koningin pitämää luentoa mikrobien vaikutuksesta suolistoon.

Hän vertasi suoliston mikrobeja jalkapallojoukkueeseen. Paras tiimi saadaan niin, että tiimistä löytyy maalivahti, puolustajat, keskikenttäpelaajat ja hyökkääjät. Jalkapallosta en ymmärrä tuon taivaallista. Mutta jos tiimissä olisi pelkästään hyökkääjiä, niin se tuskin menestyisi kovin hyvin. Samalla tavalla maitohappobakteerien käytössä parhaaseen tulokseen päästään sillä, että käytetään erilaisten maitohappobakteerien kantoja.

Tutkimuksissa ei ole havaittu maitohappobakteerin vaikuttavan mihinkään yksittäiseen vaivaan, kuten turvotukseen tai ilmavaivoihin. Tosin, maitohappobakteerien havaittiin helpottavan yleisesti IBS-oireita ja vatsakipua. Mitään haittavaikutuksia maitohappobakteerien käytössä ei todettu.

Eniten tutkimustietoa on Lactobacillus, E. coli, Saccharomyces sekä Bifidobacterium kannoista. Näistä Bifidobacterium helpotti IBS-oireita yleisellä tasolla ja lievitti vatsakipua. Muista kannoista ei juuri ollut hyötyä sellaisenaan. Bifidobakteerien teho saattaa johtua siitä, että IBS-potilaiden mikrobiomissa on havaittu madaltuneet Bifidobakteerien tasot. On siis loogista, että vatsaoireet vähenevät, jos Bifidobakteerien määrä suolistossa nostetaan maitohappobakteerivalmisteen avulla normaaliksi.

Muita bakteereita, joiden määrä muuttuu suolistoinfektion jälkeen ovat Bacteroides spp ja Clostridiale. Infektion jälkeen Bacteroides spp bakteereita oli merkittävästi enemmän ja Clostridiales bakteereita vähemmän. IBS-potilailta on löytynyt runsaasti Dialister nimistä bakteeria, kun terveillä sitä ei ole juuri ollenkaan.

Maitohappobakteerilisän tehon kannalta oleellista on, kuinka kauan niitä syödään. Moni alle 8 viikkoa kestänyt tutkimus päätyi siihen lopputulokseen, että probiooteista oli vähäistä hyötyä tai ei ollenkaan hyötyä. Pidempään kestäneissä tutkimuksissa havaittiin, että probiootit alkavatkin vaikuttaa hitaasti. Maitohappobakteeria on syötävä vähintään 8 viikkoa ennen kuin mitään hyötyä voidaan nähdä.

Ensiarvoisen tärkeää on, että maitohappobakteerit syödään elävinä. Apteekeissa ja joissain luontaistuotekaupoissa myydään joitain maitohappobakteeri valmisteita suoraan jääkaapista. Silloin tiedät, että ne ovat yhä hengissä. Säilytä probiootit kotonakin jääkaapissa. Toinen tärkeä asia on se, että probiootteja saadaan tarpeeksi. Niitä on saatava useampia miljardeja vuorokaudessa esim. 5-10 miljardia. Liian pienistä annoksista ei ole apua ja liian suurina määrinä ne voivat hetkellisesti jopa lisätä vatsaoireita.

 

Maitohappobakteeri – tutkimuksiin suhtauduttava kriittiseesti

Maitohappobakteeri tutkimukset ovat useassa tapauksessa saaneet yksityistä rahoitusta, mikä aiheuttaa selvän eturistiriidan. Monissa tutkimuksissa eturistiriita on jätetty mainitsematta, mikä myös alentaa tutkimusten luotettavuutta.

Tutkimukset eivät ole keskenään kovin vertailukelpoisia, koska niihin osallistui erilaisia IBS-potilaita, eli joissain ripuli- ja toisissa ummetus- tai sekamuotoisia. Ei siis voida sanoa mitä IBS-muotoa voitaisiin parhaiten hoitaa maitohappobakteeri valmisteilla. Haasteita aiheuttaa sekin, että oireita arvioitiin eri mittareilla. Oliko hyöty siis todellinen vai mittavälineestä johtuvaa?

Tutkimuksissa on käytetty eri maitohappobakteeri kantoja erilaisin yhdistelmin. Siten ei voida sanoa millainen yhdistelmä olisi tehokkain. Monissa tutkimuksissa hyödynnettiin markkinoilla olevia maitohappobakteerivalmisteita. Kaupallisten tuotteiden hyödyntäminen voi johtaa puolueellisiin tuloksiin, joihin pitää suhtautua varauksella. Tästä syystä eräässä tutkimuksessa käytettiin vain tutkimuskäyttöön tehtyjä maitohappobakteerivalmisteita, mikä paransi tulosten luotettavuutta.

Maitohappobakteeri tutkimukset ovat pienikokoisia eli niissä on pienet tutkimusryhmät. Mitään varmoja johtopäätöksiä ei voi vetää tutkimuksista, joissa on ollut muutamia kymmeniä osallistujia. Niistä voidaan kyllä sanoa, että tuloksissa näyttäisi olevan trendi ja suuremman kokoluokan tutkimuksissa voitaisiin mahdollisesti päästä samankaltaisiin tuloksiin.

 

Lopuksi:

Maitohappobakteerit ovat yllättävän tuntematon aihe. Vielä vähemmän on tietoa maitohappobakteerien tehosta IBS:n hoidossa. Suuri osa maitohappobakteeria koskevista tutkimuksista on yksityisen sektorin rahoittamaa. Toisin sanoen niillä on eturistiriita, joka ilmoitetaan tutkimusten ”conflict of interest” -kohdassa.

Maitohappobakteerivalmisteilla olisi tarkoitus korvata menetettyjä mikrobeja sekä estää haitallisten mikrobien kasvu ja asettuminen suolistoon. Toisin sanoen maitohappobakteerit toimivat suolistoinfektion aiheuttaman IBS:n hoitoon. Haaste tässä on se, ettemme tiedä millainen suoliston alkuperäinen mikrobiomi on ollut. Bifidobakteeri näyttäisi olevan yksi sellainen bakteeri, jonka määrä on IBS:ssä alentunut. Sitä on siis saatava lisää.

Suurella todennäköisyydellä suolistosta ei ole menetetty vain yhtä bakteerikantaa, vaan useiden erilaisten bakteerien kantoja. Tarvitaan siis erilaisten maitohappobakteerien yhdistelmiä korvaamaan tämä puutos. Maitohappobakteeri lisää pitää käyttää ainakin 8 viikkoa, jotta tuloksia voidaan havaita. Emme tiedä miten kauan hyödyt jatkuvat. Jossain tutkimuksessa olen nähnyt, että tulokset hiipuivat noin vuoden kuluessa.

On epäselvää, onko maitohappobakteerivalmisteista hyötyä stressiperäisen IBS:n hoidossa. Mahdollisesti ei, koska masentuneilla ja ahdistuneilla voi olla terveen ihmisen mikrobiomi.

 

Haluatko sinäkin hoitaa sairauden syyn eikä oireita? Lue täältä keinot ärtyvän suolen oireyhtymän hoitoon.

Vastaavia artikkeleita