Käyttö- ja sopimusehdot

Nämä ovat ibshoito.com, käyttö- ja sopimusehdot, jotka ovat voimassa 4.2.2022 alkaen.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa, lataamalla siitä saatavia ilmaisia aineistoja, ostamalla maksullisia palveluita tai tuotteita sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja ja hyväksyt tietosuojaehdot. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, sinun on lopetettava tämän verkkosivuston käyttö.

Sivuston käyttö

IBShoito.com sivustolla julkisesti esillä oleva materiaali on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Aineistoista otetuissa kopioissa tulee olla alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot. Mitään tällä sivustolla olevaa materiaalia ei saa käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman IBShoito.com:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. IBShoito.com sivustolla olevan aineiston käyttäminen muilla verkkosivustoilla ja verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on ehdottomasti kielletty. Henkilökohtaisessa (etä)tapaamisessa asiakkaalle annetun materiaalin jako, kopiointi ja levittäminen on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Nämä materiaalit ovat ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Arja Auerkari omistaa IBShoito.com sivuston aineiston oikeudet ja tekijänoikeudet pois lukien kolmansien osapuolten linkit ja kolmansien osapuolten tuottaman aineiston.  Jos käyttäjä lähettää IBShoito.com palveluihin omia aineistoja, kuten tekstiä tai kuvia, hän antaa yritykselle luvan käyttää näitä materiaaleja markkinointitarkoituksiin. Materiaalin kaikki oikeudet pysyvät edelleen aineiston lähettäjällä. 

Asiakkaan ja sivuston käyttäjän kelpoisuus

Maksulliset palvelut ja tuotteet sekä sivustolla julkisesti saatavilla oleva aineisto sekä muu mahdollinen yrityksen tuottama aineisto on tarkoitettu vain täysi-ikäisille eli 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Alaikäiset saavat käyttää maksullisia palveluita ja tuotteita sekä sivustolla olevaa ja sieltä ladattavaa aineistoa vain huoltajan suostumuksella.

Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun asiakas hyväksyy nämä ehdot ja varaa ajan palveluntarjoajan kanssa.

IBShoito.com pidättää oikeuden peruuttaa palvelun tuottamisen, jos palvelun hinta verkkosivuilla on virheellinen tai asiakas ei ole suorittanut maksua ennen sovittua ajankohtaa. Jos palvelun hinta on ollut virheellinen ja palvelu joudutaan sen vuoksi peruuttamaan, niin yritys palauttaa kauppahinnan asiakkaalle viipymättä.

Henkilötiedot

Tietosuojalakia noudatetaan kaikessa henkilötietietojen keräämisessä ja käsittelyssä. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille kuin viranomaisille heidän niin vaatiessa. Tietosuojaselosteesta voi lukea lisää henkilötietojen käsittelystä.

Peruutusehdot

Palvelu tulee peruuttaa 24 tuntia ennen sovittua aikaa tai palveluntarjoajalla (Arja Auerkari) on oikeus veloittaa käyttämätön aika ja palvelu asiakkaalta.

Peruutus tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info(at)ibshoito.com. Palvelun maksamatta jättäminen ei ole riittävä peruutusilmoitus.

Ilmoitathan peruutusviestissä myös tilinumerosi IBAN-muodossa, jos olet jo suorittanut maksun varatusta ajasta. Jos asiakas on jo maksanut käynnin, niin maksu palautetaan asiakkaalle, kun hän ilmoittaa viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa kirjallisesti IBAN-muodossa tilinumeron, jolle asiakas haluaa maksun palautettavan.

 

Viivästyminen

Jos asiakas saapuu myöhässä, palveluntarjoaja pyrkii edelleen toteuttamaan palvelun. Palvelun täysiaikaista toteutumista ei asiakaspalvelun luonteen takia kuitenkaan voida taata. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ylittää sovittua aikaa, jos asiakas on myöhässä. Asiakkaalla on oikeus perua aika, jos palveluntarjoaja on yli 15 minuuttia myöhässä. Tässä tapauksessa asiakkaan tulee ilmoittaa siitä palveluntarjoajalle ja palvelun hinta palautetaan asiakkaalle viipymättä.

 

Ylivoimainen este

Mikäli palveluntarjoaja on estynyt saapumaan vastaanotolle ja vastaanottoa ei voida pitää palveluntarjoajalle tulleen yllättävän esteen, sairastumisen tai muun syyn takia, mukaan lukien sähkönjakelun keskeytys, tietoliikenneyhtyeyksien tai tietojärjestelmien toiminnan häiriö tai ns. Force Major-tilanne, palveluntarjoaja sopii asiakkaan kanssa uuden korvaavan ajankohdan. Korvaavan ajankohdan pitää olla yhden vuoden sisällä peruuntuneesta vastaanottoajasta lukien. Muutoin palvelumaksu katsotaan menetetyksi.

 

Yrityksen vastuu

IBShoito.com ei vastaa välittömistä, välillisistä taloudellisista tai ennalta arvaamattomista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen, palveluiden, tuotteiden tai palvelimen käytöstä tai käytön esteistä. IBShoito.com ei vastaa verkkosivustojen toiminnasta eikä verkkoyhteyden toiminnasta. Tällä sivustolla ja IBShoito.com:n tuottamassa materiaalissa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille. IBShoito.com ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tuottamasta sisällöstä eikä tämän sivuston käyttäjän ja kolmannen osapuolen välisistä sopimuksista.

IBShoito.com sivustolla julkaistava informaatio on tarkoitettu ainoastaan tiedonantoon, se ei ole hoitosuositus eikä hoito-ohje. IBShoito.com ei vastaa asiakkaan henkilökohtaisista päätöksistä johtuvista välittömistä tai välillisistä tuloksista. IBShoito.com ei ole vastuussa päätösten seuraamuksista tai niistä johtuvista tuloksista, jotka asiakas on tehnyt IBShoito.com:n tarjoamien palveluiden, tuotteiden tai materiaalien pohjalta. Näihin päätöksiin voi kuulua muun muassa erilaisten tutkimusten, hoitojen ja ruokavaliomuutosten tekeminen, lisäravinteiden nauttiminen ja muut toimet, joista sivusto ei ole vastuussa.

 

Palvelun hinta

Palveluiden hinta on ilmoitettu verkkosivuilla. Yritys voi peruuttaa kaupan, mikäli verkkosivuilla ilmoitettu hinta on selkeästi virheellinen ja se on asiakkaallekin ilmeinen. Palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Sähköpostilistalla olevat asiakkaat voivat saada tarjouksia, jotka poikkeavat verkkosivuilla ilmoitetuista hinnoista. Tarjoukset ovat voimassa rajoitetun ajan eikä alennuksia myönnetä jälkikäteen. Palveluiden hintoja voidaan muuttaa milloin vain. Ostohetkellä ollut hinta kuitenkin pätee, sitä ei enää muuteta paitsi silloin, kun hinnoittelussa on tapahtunut selkeä virhe.

 

Maksuehdot

Maksu suoritetaan laskulla ennen sovittua vastaanottoaikaa, ellei toisin sovita. Asiakas toimittaa suoritetusta maksusta kuitin ennen vastaanottoaikaa. Asiakkaan pankki- eikä luottokorttitiedot tallennu mihinkään IBShoito.com:n järjestelmiin. IBShoito.com ei vastaa sopimuksista, jotka asiakas tekee kolmansien osapuolten kanssa eikä vastaa maksuista (kuten viivästyskorot tai muut maksut), jotka kolmas osapuoli perii asiakkaalta.

 

Ehtojen muuttaminen

IBShoito.com pidättää oikeuden muuttaa käyttö- ja sopimusehtoja sekä kaikkea tähän verkkosivustoon liittyviä osa-alueita, saatavuutta, palveluita ja tuotteita milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jokaiseen ostokseen sovelletaan kaupantekohetkellä voimassa olleita ehtoja.

 

Erimielisyydet

Erimielisyyksien välttämiseksi IBShoito.com on laatinut nämä käyttöehdot. Pyrimme ensisijaisesti sovittelemaan erimielisyydet, koska asiakas on meille tärkeä. Jos sovittelu ei onnistu, niin asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaan kotipaikan alioikeudessa Suomen lakeja soveltaen.

 

Yhteystiedot

Käyttö- ja sopimusehtoihin liittyen voi laittaa viestiä osoitteeseen: info(at)ibshoito.com.